საქართველოს რეგიონების

ადგილობრივი სპეციალისტები

გახდით პროექტის მონაწილე

თქვენ ხართ სპეციალისტი თუ თქვენ ეძებთ სპეციალისტს?

ბანკის სახელი ანგარიშის სახელი ანგარიშის ნომერი შიდა ნომერი IBAN BIC/Swift
TBC micro GE76TB7601945061100072 - GE76TB7601945061100072 TBCBGE22